Služby

Mystery shopping

  • Prověření funkčnosti Vaší zákaznické sítě realizované profesionálně vyškolenými lidmi, zjišťujícími informace o kvalitě plnění obchodních závazků jak ze strany smluvního partnera, tak ze strany vlastního obchodního zástupce.
     

Projekty

Master Food, 1994

  • „Zákazník – průzkumník" měl za úkol kontrolovat druh a vhodné umístění POS materiálů v řetězcích maloobchodů a spotřební datum u vybraných produktů.

Opavia, 1998

  • Akce byla zaměřena na prověření plnění smluvních závazků ze strany obchodního zástupce. „Zákazníci – průzkumníci" byli pověřeni kontrolou POS materiálů propagujících soutěž „Víkend s Opávií".

Čokoládovny, a.s., 1998

  • Cílem klienta bylo přinutit obchodníky formou soutěže k odběru určitého druhu zboží. „Tajný zákazník" měl za úkol kontrolovat a fotograficky zdokumentovat správný počet výrobků jak na prodejně, tak i na skladu. Pokud obchodník splnil stanovené podmínky, obdržel hodnotnou cenu přímo od „tajného zákazníka".

RadioMobil (T-mobile), 1999

  • Cílem bylo zmapovat a ověřit kvalitu služeb poskytovaných zákazníkovi: od prvního vkročení do obchodu po celou dobu trvání kontaktu a zejména informace o zavedení produktu Paegas Sim Toolkit.

Zpět na hlavní stranu